Hvad er gyn-obs-fysioterapi?

Ordet UroGynObs fysioterapi er en forkortelse af ordene urologisk, gynækologisk, obstetrisk fysioterapi. Overordnet kan man sige at man arbejder med mennesker der har problemer i bækkenområdet. I daglig tale bruger vi termen Gyn-obs-fysioterapi.

En urogyn fysioterapeut er specielt efteruddannet i underlivet og underlivsorganernes komplicitet.

Vores urogyn fysioteapeut Line behandler mænd og kvinder med:

– inkontinens (problemer med at holde på urin, luft eller afføring)

– underlivssmerter

– arvævsgener efter underlivsoperationer/kejsersnit

– infertilitetsproblemer

– nedsynkninger i underlivet

Gynækologisk fysioterapi kan vel populært sagt også kaldes for bækkenbunds fysioterapi. Bækkenbunden er en muskel, der er kan være svær at undersøge og mærke på, man kan ikke lige som andre muskler i kroppen se hvad den laver. Det er derfor nødvendigt for gynobs fysioterapeuter at være specialuddannet til at undersøge bækkenbunden igennem skeden eller endetarmen, for at kunne undersøge og behandle bækkenbundsproblemer.
Udfra undersøgelsen og din forhistorie  tilrettelægges et personligt træningsprogram.

Engang i mellem er træning ikke nok, og man kan derfor have brug for et støttepessar. Et støttepessar er ikke prævention som man normalt forbinder med et pessar, men et hjælpemiddel til de kvinder der har nedsynkninger i underlivet og har problemer med fx. tyngdefornemmelse eller stressinkontinens.
Line har en grundig viden og erfaring omkring støttepessar og kan vejlede i valg og brug af dette.

Obstetrisk fysioterapi er når fysioterapeuter er specialuddannede til at behandle gravide kvinder. Mange terapeuter er usikre på hvordan de skal behandle en gravid kvinde, da problemerne kan være mere komplekse.

Både kvinder og mænd kan have bækkenbundsproblemer. Det kan bl.a. være smerter i bækkenbunden og/eller inkontinensproblemer.

Line Baunsgaard har specialiseret sig i dette speciale og samarbejder med flere speciallæger her i Aarhus området.


Priser:

Der ydes ikke tilskud fra den offentlige sygesikring

TYPE PRIS PATIENTANDEL SYGESIKRING TILSKUD FRA “DANMARK”
1. gynobsbeh ved Line Kr. 599,00 Kr. 599,00 Kr. 0,00 Kr. 133,00
Opføl. gynobsbeh. ved Line Kr. 399, 00 Kr. 399,00 Kr. 0,00 Kr.   88,00
Kontrol gynobsbeh. ved Line Kr. 250,00 Kr. 250,00 Kr.  0,00 Kr.   59,00

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til Line på info@fredefys.dk  ?