.

 

Maria Schultz Appelt, vores børnefysioterapeut, er specialiseret indenfor følgende områder:

 • Babyfysioterapi:
  • Babyers motoriske udviklingFladt baghovede / skævt kranie / favoritside (incl manuel behandling).
  • Behandling af torticollis.
  • Præmature børn.
  • Hypotoni/Det “bløde” barn.
  • BabyTummel instruktør. (Hold 0-5 mdr. og 6-11 mdr.)
 • Børnefysioterapi:
  • Test og behandling af motorisk usikre børn 0-6 år.
  • Sansemotorik
  • Motorisk usikre børn 0-6 år.
  • Tågang.
  • Idrætsskader hos børn.
  • Ryg/nakkeproblemer hos børn.
 • Babytummel
  • Fysioterapeutik motorisk træning til din baby, 50 minutter

Maria kan lave konsultationer via GDPR-sikret forbindelse. hvis man ikke kan komme på klinikken. Læs mere HER 🙂

Hvis du har spørgsmål ifht booking eller angående dine tider hos Maria, så send besked til kontakt@bornefysioterapi.dk eller info@fredefys.dk. 

Følg Maria på Facebook eller Instagram

ONLINE BOOKING til BØRNEFYSIOTERAPI -nedenfor    (virker bedst fra computer, ikke så godt fra telefon)

Når man som forældre opretter aftale er det barnets navn og CPR-nr der skal benyttes.

Rådgivningssamtale ang. sanseintegration. 60 minutter.  kr. 1200,-. 
Barnet skal som udgangspunkt ikke med til samtalen, medmindre Maria også skal vurdere barnets grovmotoriske kunnen, og dette kan foregå på klinikken eller online.

Udtalelse/anbefaling:

“Vi har haft vores dreng i behandling hos Maria, da vi opdagede, at han var ved at udvikle fladt/skævt baghoved, og derudover gylper han meget. Vi har været så glade for Marias hjælp, for hun er knalddygtig til sit arbejde. Vi fik effektive og nemme øvelser at arbejde med derhjemme, som vi efterfølgende fulgte op på i fællesskab. Man kan sagtens mærke, at Maria selv er forælder, for hun møder en i øjenhøjde, og så føler man sig som forældre i trygge hænder. Efter masser af træning herhjemme er det skæve/flade baghoved rettet op, og samtidig har vi en dreng, hvis udvikling er alderssvarende. Det er dejligt at vide. Støder vi på andre problematikker senere hen, så ved vi, hvem vi skal kontakte.”
Bedste hilsner Karina Eriksen

Følg Maria på FaceBook og Instagram

Der ydes ikke tilskud fra den Offentlige sygesikring til børnebehandling 0-6 år.

TYPE PRIS PATIENTANDEL SYGESIKRING TILSKUD FRA “DANMARK”
1. børnebeh ved Maria Kr. 875,- Kr. 875,- Kr. 0,00 Kr. 133,00
Motorisk tjek ved Maria Kr. 875,- Kr. 875,- Kr. 0,00 Kr. 133,00
Opføl. børnebeh. ved Maria Kr. 585,- Kr. 585,- Kr. 0,00 Kr.   88,00
Rådgivningssamtale Sansemotorik
– kun forældre
Kr. 1150,- Kr. 1150,- Kr. 0,00 Kr.     0,00
Udeblivelse 1. konsultation
Udeblivelse opfølgende konsultation
Kr. 400,00
Kr. 250,00
Kr. 400,00
Kr. 250,00
Kr. 0,00 Kr.     0,00

 

Der ydes ikke tilskud fra den offentlige sygesikring men fra “danmark” og måske fra jeres sundhedsforsikring

Skriv eller ring til klinikken og bliv skrevet op. Kontakt    eller 86 19 25 11       Se også Facebook opslag

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til Maria på  kontakt@bornefysioterapi.dk eller skriv privatbesked via Instagramprofilen @boernefysioterapi.
Maria svarer normalt indenfor to arbejdsdage.

Det er vigtigt for Maria, at jeres barn og I altid føler jer trygge, og at der er plads og tid i sessionerne til leg, hygge og tryghed. I er velkomne til at kontakte Maria på kontakt@bornefysioterapi.dk, hvis I har spørgsmål til, om jeres barn kunne have brug for fysioterapi.

Privat er Maria gift og mor til Oscar og Isabella. Hun har arbejdet hos Frederiksbjerg Fysioterapi siden 2008 og er tidligere uddannet indenfor de fysioterapeutiske specialer MT (muskuloskeletal fysioterapi), McKenzie (ryg/nakke), samt sportsfysioterapi.

Links:

Hvert 10. barn har problemer med motorikken
http://www.e-pages.dk/dgi/159/html5/14/

Så lad dog barnet gøre det selv. Aarhus Kommune:
https://www.youtube.com/watch?v=JOYfUBNPsRI

”Kryb, kravl og læs” af Ann- Elisabeth Knudsen
http://ann-e-knudsen.dk/uf/80000_89999/80327/9f2ebba2ee22e9d86d543040fc8b87a5.pdf

”Sov mit barn” – fra sundhedsplejersken.dk
http://sundhedsplejersken.dk/Born/Artikler-om-born2/Sundhed-og-miljo/Sov-mit-barn-/

Motorik, fysisk aktivitet og stillesiddende tid hos de 0-6 årige:

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2016/~/media/98FE88553AE34B24A6050871AB6196F3.ashx

Anbefalinger for fysisk aktivitet – Børn under 1 år:

https://www.sst.dk/da/nyheder/2016/~/media/86EBE5826B354FD2ADEE8F3E7D1C0D2D.ashx

Støt dit barn i aktiv leg og bevægelse: (2017)

https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/~/media/37C1AC9FEBAE451DB4537AA1AB647E59.ashx

Sundhedsstyrelsen guide til sunde børn:

https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/C604A8A9E7C5404A83C040790476BE52.ashx

Sikker hverdag. Forebyggelser af ulykker med børn:

https://sikkerhverdag.dk/

Inspiration til at lege med dit barn i naturen:

http://www.groennespirer.dk/media/902823/spring_ud_bog_web_enkeltsider_hi_1.0.pdf

Nyeste viden om samenhængen mellem motorik og sprog:

https://vpt.dk/motorik-og-sprog