Vi er ved at få normale tilstande efter CORONA SITUATIONEN men Maria kan stadig lave konsultationer via skype eller facetime, hvis man ikke kan komme på klinikken 🙂
Kontakt evt. Maria. Facebook, Instagram eller 86192511

Maria Schultz Appelt, vores børnefysioterapeut, er specialiseret indenfor følgende områder:

 • Babyfysioterapi:
  • Babyers motoriske udvikling og test heraf med AIMS-testen (Alberta Infant Motor Scale). Med testen finder man en valid percentil for, hvor barnet ligger udviklingsmæssigt. Det er et redskab til at gøre fremskridt i behandlingen målbare.
  • Fladt baghovede / skævt kranie / favoritside (incl manuel behandling).
  • Behandling af torticollis.
  • Præmature børn.
  • Det “bløde” barn.
  • BabyTummel instruktør. (Hold 0-5 mdr. og 6-11 mdr.)
 • Børnefysioterapi:
  • Test og behandling af motorisk usikre børn 0-7 år.
  • Både det “overreagerende” og det “underreagerende” barn.
  • Taktil skyhed,
  • Motorisk usikre børn 0-7 år.
  • Tågang.
  • Idrætsskader hos børn.
  • Ryg/nakkeproblemer hos børn.
 • Babytummel
  • Fysioterapeutik motorisk træning til din baby, 50 minutter

Udtalelse/anbefaling:

“Vi har haft vores dreng i behandling hos Maria, da vi opdagede, at han var ved at udvikle fladt/skævt baghoved, og derudover gylper han meget. Vi har været så glade for Marias hjælp, for hun er knalddygtig til sit arbejde. Vi fik effektive og nemme øvelser at arbejde med derhjemme, som vi efterfølgende fulgte op på i fællesskab. Man kan sagtens mærke, at Maria selv er forælder, for hun møder en i øjenhøjde, og så føler man sig som forældre i trygge hænder. Efter masser af træning herhjemme er det skæve/flade baghoved rettet op, og samtidig har vi en dreng, hvis udvikling er alderssvarende. Det er dejligt at vide. Støder vi på andre problematikker senere hen, så ved vi, hvem vi skal kontakte.” 😊
Bedste hilsner Karina Eriksen

Følg Maria på FB og Instagram

Der ydes ikke tilskud fra den Offentlige sygesikring til børnebehandling 0-6 år.

TYPE PRIS PATIENTANDEL SYGESIKRING TILSKUD FRA “DANMARK”
1. børnebeh ved Maria Kr. 700,00 Kr. 700,00 Kr. 0,00 Kr. 133,00
Motorisk tjek ved Maria Kr. 700,00 Kr. 700,00 Kr. 0,00 Kr. 133,00
Opføl. børnebeh. ved Maria Kr. 375,00 Kr. 375,00 Kr. 0,00 Kr.   88,00
Baby Tummel hold 5 gange Kr. 650,00 Kr. 650,00 Kr. 0,00 Kr.     0,00

 

Der ydes ikke tilskud fra den offentlige sygesikring men fra “danmark” og måske fra jeres sundhedsforsikring

Vi har opstartet nye BabyTummel hold på klinikken.

Baby 2-5 mdr.: Tirsdage kl 11-11.50 og Torsdage 13.00-13.50

Baby 6-11 mdr.: Mandage kl 11-11.50 og Tirsdag 13.00-13.50

Babytummel kr. 650,- + køb af bold og tørklæde kr. 35,-  Ialt kr. 685,-

Skriv eller ring til klinikken og bliv skrevet op. Kontakt    eller 86 19 25 11       Se også Facebook opslag

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til Maria på info@fredefys.dk  ?

Det er vigtigt for Maria, at jeres barn og I altid føler jer trygge, og at der er plads og tid i sessionerne til leg, hygge og tryghed. I er velkomne til at kontakte Maria på info@fredefys.dk, hvis I har spørgsmål til, om jeres barn kunne have brug for fysioterapi.

Privat er Maria gift og mor til Oscar på 4 år og Isabella på 2 år. Hun har arbejdet hos Frederiksbjerg Fysioterapi i 10 år og er tidligere uddannet indenfor de fysioterapeutiske specialer MT (muskuloskeletal fysioterapi), McKenzie (ryg/nakke), samt sportsfysioterapi.

Links:

Hvert 10. barn har problemer med motorikken
http://www.e-pages.dk/dgi/159/html5/14/

Så lad dog barnet gøre det selv. Aarhus Kommune:
https://www.youtube.com/watch?v=JOYfUBNPsRI

”Kryb, kravl og læs” af Ann- Elisabeth Knudsen
http://ann-e-knudsen.dk/uf/80000_89999/80327/9f2ebba2ee22e9d86d543040fc8b87a5.pdf

”Sov mit barn” – fra sundhedsplejersken.dk
http://sundhedsplejersken.dk/Born/Artikler-om-born2/Sundhed-og-miljo/Sov-mit-barn-/

Motorik, fysisk aktivitet og stillesiddende tid hos de 0-6 årige:

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2016/~/media/98FE88553AE34B24A6050871AB6196F3.ashx

Anbefalinger for fysisk aktivitet – Børn under 1 år:

https://www.sst.dk/da/nyheder/2016/~/media/86EBE5826B354FD2ADEE8F3E7D1C0D2D.ashx

Støt dit barn i aktiv leg og bevægelse: (2017)

https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/~/media/37C1AC9FEBAE451DB4537AA1AB647E59.ashx

Sundhedsstyrelsen guide til sunde børn:

https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/C604A8A9E7C5404A83C040790476BE52.ashx

Sikker hverdag. Forebyggelser af ulykker med børn:

https://sikkerhverdag.dk/

Inspiration til at lege med dit barn i naturen:

http://www.groennespirer.dk/media/902823/spring_ud_bog_web_enkeltsider_hi_1.0.pdf

Nyeste viden om samenhængen mellem motorik og sprog:

https://vpt.dk/motorik-og-sprog