Genoptræning i Aarhus Kommune.

Hvad er en Genoptræningsplan (GOP)?

En GOP svarer til en almindelig henvisning fra din egen læge. Det er ikke et genoptræningsprogram med øvelser men en henvisning til genoptræning efter undersøgelse og vurdering af en hospitalslæge.

Genoptræning efter udskrivning fra hospital

Du har fået et tilbud om genoptræning, fordi du er blevet behandlet på̊ sygehuset, hvor en læge har vurderet, at du har brug for genoptræning.

Genoptræningsplanen sendes til Aarhus Kommune, der i din E-Boks sender dig en besked om, hvor du tilbydes genoptræning. Du kan få tilbudt genoptræning uanset din alder. Genoptræningen foregår i et samarbejde med en fysioterapeut og/eller en ergoterapeut og evt. din familie eller andre, der kan støtte dig.

Genoptræningen foregår individuelt, sammen med andre eller som en kombination af begge dele. Forløbet afsluttes, når de aftalte mål for genoptræningen er nået, eller når du selv kan klare den videre træning – evt. med støtte fra andre.

Hvis du får en genoptræningsplan (GOP) på hospitalet, sendes den til Aarhus Kommune, der kontakter dig. Der er ingen egenbetaling.

Hvor foregår genoptræningen?

Genoptræningen kan foregå ét af følgende steder:

  • Hospitalet (specialiseret genoptræning)
  • Privatpraktiserende fysioterapeuter (som har en kommunal indgået aftale med kommunen)
  • Ortopædisk Genoptræningscenter
  • Neurocentret, Aarhus Kommune
  • Vikærgården
  • På dit lokalcenter
  • Folkesundhed Aarhus
  • I særlige tilfælde kan genoptræningen foregå på en institution uden for Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune er en del af genoptræningen lagt ud til Privatpraktiserende fysioterapeuter (som har en kommunal indgået aftale med kommunen) med behandlings- og træningslokaler på klinikadressen.

Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal aftale – Liste HER

.

Dit genoptræningsforløb.

Et genoptræningsforløb starter altid med en første konsultation. Med udgangspunkt i den genoptræningsplan (GOP) du har fået fra hospitalet, vil fysioterapeuten undersøge og eventuelt teste dig. Fysioterapeuten vil sammen med dig sætte mål for dit genoptræningsforløb.

Selve genoptræningen foregår som holdtræning, samtræning eller individuelt. Vi forventer også̊ at du selv-træner hjemme, jf. dit træningsprogram. Hvilken form for træning du visiteres til, afhænger af fysioterapeutens vurdering, Aarhus Kommunes kvalitetsstandard og hvor mange gange træning du kan modtage.

Dit genoptræningsforløb afsluttes med en test og samtale med vejledning i forhold til din fortsatte selvtræning.

Transport.

Hos Frederiksbjerg Fysioterapi er der mulighed for parkering ved klinikken.

Hvis din fysioterapeut vurderer, at der er helbredsmæssige grunde til, at du ikke er i stand til at komme til klinikken på̊ andre mader end med taxa, kan du få transport. Derudover har du mulighed for at få befordringsgodtgørelse, hvis visse betingelser er opfyldt.

Du kan læse om betingelserne her: kopier link til din browser

www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Patientrettigheder/Transport-til-laegehjaelp

Afbud.

Rettidig afbud skal ske senest kl. 12.00 dagen før. Ved akut syg- dom senest kl. 9.00 på træningsdagen. Afbud til tlf. 86 19 25 11, telefonen er åben fra kl. 08.00. Eller på email: info@fredefys.dk

Hvad skal der ske efter dit genoptræningsforløb?

Du og terapeuten tager sammen stilling til, hvordan du kan fortsætte din træning efter dit genoptræningsforløb.

Se mere fra Aarhus Kommune HER