Reformer Pilates November 2020

UGE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
44 26 27 28 29 30 31 1
10.00 Katerina
45 2 3 4 5 6 7 8
14.00 Jane
16.30 Katerina  17.45 Katerina
17.30 Jane 8.15 Samara
16.45 Samara
18.00 Samara
8.15 Samara
17.00 Helene
7.45 Katerina
15.15 Søren-Peder
9.30 Vikar Jane
10.45 Vikar Jane
10.00 Katerina
46 9 10 11 12 13 14 15
14.00 Jane                 16.30 Katerina               17.45 Katerina 17.30 Jane 8.15 Samara
16.45 Samara
18.00 Samara
8.15 Samara
17.00 Helene
7.45 Katerina
15.15 Søren-Peder
9.30 Samara
10.45 Samara
10.00 Katerina
47 16 17 18 19 20 21 22
14.00 Jane
16.30 Katerina
17.45 Katerina
17.30 Jane 8.15 Samara
16.45 Samara
18.00 Samara
8.15 Samara               17.00 Helene 7.45 Katerina
15.15 Søren-Peder
9.30 Vikar Helene
10.45 Vikar Helene
10.00 Katerina
48 23 24 25 26 27 28 29
14.00 Jane
16.30 Katerina
17.45 Katerina
17.30 Jane 8.15 Samara
16.45 Samara
18.00 Samara
8.15 Samara
17.00 Helene
7.45 Katerina
15.15 Søren-Peder
9.30 Samara
10.45 Samara
10.00 Katerina
49 30 1 2 3 4 5 6
14.00 Jane
16.30 Katerina
17.45 Katerina

Reformer Pilates December 2020

UGE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
49 30 1 2 3 4 5 6
17.30  Jane 8.15 Samara
16.45 Samara
18.00 Samara
8.15 Samara
17.00 Helene
7.45 Katerina 
15.15 Søren-Peder
9.30 Samara
10.45 Samara
10.00 Katerina
50 7 8 9 10 11 12 13
14.00 Jane
16.30 Katerina
17.45 Katerina
17.30  Jane 8.15 Samara
16.45 Samara
18.00 Samara
8.15 Samara                17.00 Vikar 7.45 Katerina               15.15 Søren-Peder 9.30 Samara
10.45 Samara
10.00 Katerina
51 14 15 16 17 18 19 20
14.00 Jane
16.30 Katerina
17.45 Katerina
17.30  Jane 8.15 Samara
16.45 Samara
18.00 Samara
8.15 Samara                17.00 Helene 7.45 Katerina  
15.15 Søren-Peder
9.30 Vikar Helene
10.45 Vikar Helene  
10.00 Katerina
52 21 22 23 24 25 26 27
14.00 Jane
16.30 Katerina
17.45 Katerina
17.30  Jane 8.15 Samara
16.45 Samara
18.00 Samara
Juleaftensdag
8.15 Aflyst 
17.00 Aflyst
1. juledag
7.45 Aflyst
15.15 Aflyst
2. juledag
9.30 Aflyst
10.45 Aflyst    
        
10.00 Katerina ?
53 28 29 30 31 1 2 3
14.00 Jane
16.30 Katerina ?
17.45 Katerina ?
17.30  Jane 8.15 Samara
10.00 Ekstra Samara
16.45 Samara
18.00 Samara
8.15 Aflyst
10.00 Ekstra Samara
11.15 Ekstra Samara
17.00 Aflyst
Nytårsdag                    7.45 Aflyst 
15.15
Aflyst
GODT NYTÅR