Reformer Pilates November 2020

UGE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
44 26 27 28 29 30 31 1
10.00 Katerina
45 2 3 4 5 6 7 8
14.00 Jane
16.30 Katerina  17.45 Katerina
17.30 Jane 8.15 Samara
16.45 Samara
18.00 Samara
8.15 Samara
17.00 Helene
7.45 Katerina
15.15 Søren-Peder
9.30 Vikar Jane
10.45 Vikar Jane
10.00 Katerina
46 9 10 11 12 13 14 15
14.00 Jane                 16.30 Katerina               17.45 Katerina 17.30 Jane 8.15 Samara
16.45 Samara
18.00 Samara
8.15 Samara
17.00 Helene
7.45 Katerina
15.15 Søren-Peder
9.30 Samara
10.45 Samara
10.00 Katerina
47 16 17 18 19 20 21 22
14.00 Jane
16.30 Katerina
17.45 Katerina
17.30 Jane 8.15 Samara
16.45 Samara
18.00 Samara
8.15 Samara               17.00 Helene 7.45 Katerina
15.15 Søren-Peder
9.30 Vikar Helene
10.45 Vikar Helene
10.00 Katerina
48 23 24 25 26 27 28 29
14.00 Jane
16.30 Katerina
17.45 Katerina
17.30 Jane 8.15 Samara
16.45 Samara
18.00 Samara
8.15 Samara
17.00 Helene
7.45 Katerina
15.15 Søren-Peder
9.30 Samara
10.45 Samara
10.00 Katerina
49 30 1 2 3 4 5 6
14.00 Jane
16.30 Katerina
17.45 Katerina

Reformer Pilates December 2020

UGE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
49 30 1 2 3 4 5 6
17.30  Jane 8.15 Samara
16.45 Samara
18.00 Samara
8.15 Samara
17.00 Helene
7.45 Katerina 
15.15 Søren-Peder
9.30 Samara
10.45 Samara
10.00 Katerina
50 7 8 9 10 11 12 13
14.00 Jane
16.30 Katerina
17.45 Katerina
17.30  Jane 8.15 Samara
16.45 Samara
18.00 Samara
8.15 Samara                17.00 Vikar 7.45 Katerina               15.15 Søren-Peder 9.30 Samara
10.45 Samara
10.00 Katerina
51 14 15 16 17 18 19 20
14.00 Jane
16.30 Katerina
17.45 Katerina
17.30  Jane 8.15 Samara
16.45 Samara
18.00 Samara
8.15 Samara Aflyst
17.00 Helene Aflyst
7.45 Katerina Aflyst
15.15 Søren-Peder Aflyst
9.30 Vikar Helene Aflyst
10.45 Vikar Helene Aflyst
10.00 Katerina Aflyst
52 21 22 23 24 25 26 27
14.00 Jane
16.30 Katerina Aflyst
17.45 Katerina Aflyst
17.30  Jane Aflyst 8.15 Samara Aflyst
16.45 Samara Aflyst
18.00 Samara Aflyst
Juleaftensdag
8.15 Aflyst 
17.00 Aflyst
1. juledag
7.45 Aflyst
15.15 Aflyst
2. juledag
9.30 Aflyst
10.45 Aflyst    
        
10.00 Katerina Aflyst
53 28 29 30 31 1 2 3
14.00 Jane
16.30 Katerina Aflyst
17.45 Katerina Aflyst
17.30  Jane Aflyst 8.15 Samara Aflyst
10.00 Ekstra Samara Aflyst
16.45 Samara Aflyst
18.00 Samara Aflyst
8.15 Aflyst

17.00 Aflyst

Nytårsdag                    7.45 Aflyst 
15.15
Aflyst
GODT NYTÅR